Thế Giới Phim HD Vietsub

"Từ khóa nào khiến bạn vui?
Bộ phim nào cho bạn cảm hứng?"

Phim thể loại Hình Sự


Liệp Băng - The Hunter (2024)

Liệp Băng

(2024)

The Dirty South - The Dirty South (2023)

The Dirty South

(2023)

Giữa Muôn Trùng Tội Ác - Gomorrah (2008)

Giữa Muôn Trùng Tội Ác

(2008)

Ở Vùng Đất Của Các Vị Thần và Tội Nhân - In the Land of Saints and Sinners (2023)

Ở Vùng Đất Của Các Vị Thần và Tội Nhân

(2023)

Môn đồ của quỷ - Devil''s Disciple (2018)

Môn đồ của quỷ

(2018)

Tiền và tình yêu - Money and Love (2018)

Tiền và tình yêu

(2018)

Ác Nữ - Lost in Perfection (2023)

Ác Nữ

(2023)

Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân - A Killer Paradox (2024)

Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân

(2024)

Nam Lai Bắc Vãng - Always on the Move (2024)

Nam Lai Bắc Vãng

(2024)

Baby Bandito - Baby Bandito (2024)

Baby Bandito

(2024)

Được Ăn Cả Ngã Về Không - No More Bets (2023)

Được Ăn Cả Ngã Về Không

(2023)

a sheep in wolf's clothing - 披着狼皮的羊 (2023)

a sheep in wolf's clothing

(2023)

A Mạch Tòng Quân - Fighting for Love (2024)

A Mạch Tòng Quân

(2024)

Nữ Hoàng Ly Hôn - Queen of Divorce (2024)

Nữ Hoàng Ly Hôn

(2024)

Không thể chạm - Untouchable (2018)

Không thể chạm

(2018)

The Wasted Times - The Wasted Times (2016)

The Wasted Times

(2016)

Ngày May Mắn Của Bạn - Your Lucky Day (2023)

Ngày May Mắn Của Bạn

(2023)

Lối Sống Đồi Trụy - Trainspotting (1996)

Lối Sống Đồi Trụy

(1996)

Tài Phiệt và Cảnh Sát - Flex X Cop (2024)

Tài Phiệt và Cảnh Sát

(2024)

Chó Săn Địa Ngục - Hellhound (2024)

Chó Săn Địa Ngục

(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • ...
  • 28 29